« Επιστροφή στο Glook

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από το Νομικό τμήμα του Glook.gr, και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Glook.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Glook.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και η χρήση των υπηρεσιών του Glook.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων αυτών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Glook.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία του, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται να δοθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

NEWSLETTER

Προκειμένου ο χρήστης να προβληθεί στο Glook.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail ή το τηλεφωνικό του νούμερο. Αυτά τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του Glook.gr.

LINKS

Το Glook.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα web sites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Glook.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένο άτομο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το Glook.gr τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με Το Glook.gr προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Glook.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Glook.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά - δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.